Onderwijs

OBS De Wissel is een basisschool waar onderwijs gegeven wordt aan kinderen van 4 tot 12 jaar op een manier die past bij deze tijd. Onderwijs dat tegemoet komt aan de behoefte van het kind. Met aandacht voor het individu, de groep en dit alles in een veilige, stimulerende en uitdagende schoolomgeving.

Vanuit onze visie op goed en passend onderwijs hebben wij de keuze gemaakt om met Units te werken op onze school. Leerlingen uit leerjaar 1, 2 en 3 behoren tot Unit 1 en de leerlingen uit leerjaar 4, 5, 6, 7 en 8 tot Unit 2. 

In Unit 2 zijn nu 6 basis(stam)groepen gevormd. Groep 4, 5/6a, 5/6b, 6/7c, 7/8a, 8b. Op de vakgebieden rekenen, spelling en begrijpend lezen wordt het onderwijsaanbod zo georganiseerd dat er slechts één leerkracht verantwoordelijk is voor één leerjaar per vakgebied. Leerlingen krijgen passende instructie van de betreffende leerkracht in het klaslokaal en verwerken hun opdrachten in de verwerkingsruimten onder begeleiding van een leerkracht en een onderwijsassistent. 
De andere vakgebieden worden in de eigen basis(stam)groep verzorgd door de eigen groepsleerkracht.


Voor uitgebreide informatie kunt u contact opnemen met iemand van ons management team. 
© 2024  OBS de Wissel|Powered by BasisOnline|Huisstijl door HAAY