Ziek melden

U kunt uw kind bij voorkeur ziek melden via ISY; deze melding is altijd zichtbaar voor de leerkrachten en directie. Telefonisch kunt u natuurlijk ook contact leggen; wij zullen u dan altijd vragen om de melding alsnog via ISY door te geven.
Verzuim zonder schriftelijke of telefonische melding behandelen wij als ongeoorloofd.

Meer informatie over verlof of verzuim kunt u lezen in de schoolgids. De schoolgids vindt u ook op deze website.
© 2024  OBS de Wissel|Powered by BasisOnline|Huisstijl door HAAY