Kinderpostzegels

29-09-2020
23 september t/m 30 september

Sinds de oprichting van de stichting zet Kinderpostzegels zich in voor kwetsbare kinderen die om wat voor reden dan ook in onveilige situaties terecht zijn gekomen. Ruim 90.000 kinderen in ons land leven in een benarde thuissituatie. Door de coronacrisis is de situatie voor deze groep kinderen, die nu noodgedwongen meer thuis zijn, nog schrijnender geworden. Daarom is het thema van de kinderpostzegelactie dit jaar: Geef een veilig thuis. Met een jarige Nijntje op de vrolijke kinderpostzegels wil de stichting een warm en prettig gevoel van veiligheid aan de kinderen geven.

De leerlingen van groep 7 van onze school gaan ook dit jaar weer langs de deuren om deze actie te ondersteunen. Dit jaar hebben de kinderen een verkoopbox zodat ze op een veilige manier bij u aan de deur kunnen staan. We hopen dat u deze actie mee wilt ondersteunen en wensen de kinderen van groep 7 veel succes met de verkoop.

© 2021  OBS de Wissel|Powered by BasisOnline|Huisstijl door HAAY