Vooruit-groep 


De vooruit-groep is de naam voor de plusklas op onze school. Dit is een extra klas voor (hoog)begaafde kinderen op onze school. In deze groep krijgen de kinderen extra begeleiding en uitdaging. Juf Geertje is dit jaar de begeleider van de vooruit-groep.

Dit betekent overigens niet dat alle (hoog)begaafde leerlingen naar de vooruit-groep gaan. Er zijn ook leerlingen waarbij het (extra) aanbod van de leerkracht in de groep de leerling voldoende uitdaging biedt.

 
De intern begeleider bekijkt in samenspraak met de leerkracht en de begeleider van de vooruit-groep  welke leerlingen naar de vooruit -groep gaan. We kijken daarbij naar onder andere kenmerken van het kind, observaties in de groep, resultaten en scores op school of een IQ-test. Voordat een leerling gaat deelnemen aan de vooruit-groep worden ouders hierover altijd ge´nformeerd.
 
We hebben gekozen voor een nieuwe opzet van de vooruit-groep, waarbij kinderen uit verschillende groepen gedurende 2 uur samen komen om te werken aan hun talenten.
Tijdens deze bijeenkomst wordt er gewerkt aan verschillende plusdoelen. Er is aandacht voor het ontwikkelen van talenten en studeertechnieken,  maar ook vaardigheden zoals zelfreflectie en samenwerken komen aan bod.

We werken met plusmaterialen en kinderen werken aan de ontwikkeling van hun eigen talenten door middel van projecten. We hanteren hierbij het principe van het onderzoekend en ontwerpend leren.

Kinderen werken aan hun eigen doelen door middel van een zelfgekozen project. Ze leren een plan maken voor een langere tijd, doelen stellen, een planning maken, gericht aan de slag gaan, reflecteren etc.

Een project kan bestaan uit een onderzoek doen, een andere taal leren, programmeren, een creatief project, een onderneming starten, breintraining, wiskunde etc.
De leerlingen plannen elke week waar ze gedurende de komende week/ tijd in de klas aan verder werken.

Het aanbod van de groep en het aanbod van de vooruit-groep wordt op elkaar afgestemd. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van compacten (minder herhaling, kortere uitleg), waardoor de leerlingen van de vooruit-groep  tijd overhouden om door de week in de klas te werken aan het project en verrijkingsstof.


 
© 2018  OBS de Wissel|powered by BasisOnline|Huisstijl door HAAY