Geen leerlingenstop op de Wissel.......

17-02-2019
.....blijkbaar is dit een onderwerp dat de kop opsteekt bij aanmeldingen van leerlingen en/of overstap van leerlingen van de ene basisschool naar een andere basisschool. Geen idee waar dit vandaan komt......
Beste lezers,

OBS de Wissel is een openbare basisschool. Vanuit die openbaarheid staat de school altijd open voor alle leerlingen ongeacht geloofs- of levensovertuiging. Daarbij is nooit sprake van een leerlingenstop; in een recent verleden niet, nu niet en toekomstig ook niet.

Wél zullen wij bij elke aanmelding van leerlingen vanuit PASSEND ONDERWIJS zorgvuldig afwegen of een kind PAST op onze school en in de klas/groep waarvoor het kind aangemeld wordt. Dat is in de wet zo geregeld voor elke school
Daarop is OBS de Wissel géén uitzondering.
Welke onderwijsbehoefte heeft het kind en kunnen wij dit bieden? Dat is de vraag die we met ouders verkennen en waar we onderzoek naar doen. Na aanmelding  van een kind (als 4 -jarige en ook als zgn. zij-instromer in hogere groepen) "onderzoeken" wij vanuit school of het kind bij ons het best passende onderwijs kan volgen. Als dit zo is, dan wordt het kind definitief ingeschreven. Is dit niet het geval dan is het ónze taak een passende school samen mét de ouders te zoeken. Ook dat is een verplichting! 

Uiteindelijk maken we deze keuzes altijd in het belang van de ontwikkeling van het kind.
Het kind is pas op zijn/haar plek als wij passend onderwijs kunnen bieden.

Wij willen elk kind een kans bieden vanuit onze missie en visie op GOED onderwijs waarbij het aantal leerlingen niet de grens is.
© 2019  OBS de Wissel|powered by BasisOnline|Huisstijl door HAAY