Carnaval

24-01-2018
Het "vastelaoves-sezoen" is in volle hevigheid losgebarsten.

Het "vastelaoves-sezoen" is in volle hevigheid losgebarsten. Op de 1e dag na de Kerstvakantie vereerden de leden van  "VV de Bessemebènjers" ons met een bezoek om de prinsen en prinsessen voor te stellen. We verwelkomden ‘seniejoreprins‘ Sjra en ‘seniejoreprinses‘ Saskia, prins René en prinses Francoise en natuurlijk ‘jeugprins‘ Julian en ‘jeugprinses‘ Loes. De ‘jeugprinses‘ is leerling in groep 8 bij meester Edwin en juf Ellie. 

Naast Loes als prinses hebben we ook een heuse prins op onze school; ‘jeugprins‘ Rik van "CV de Katers" uit Holtum.

En dan over twee weken? Op woensdag 31 januari wordt het prinsenpaar van de Wissel uitgeroepen en zoals vertrouwd komt dit prinsenpaar uit de groepen 6 (5/6 - 6 of 6/7) evenals de raad van elf van de Wissel. Meester Stevie zal in nauwe samenwerking met de ouders van de organiserende OV deze happening leiden.

Aangezien het maar een kort seizoen is, vermeld ik in dit bericht ook het verdere programma en de wijzigingen t.o.v. vorige jaren. Dit betreft m.n. de donderdagmiddag voor de groepen 1-4 en de optocht en feest in het gemeenschapshuis op vrijdag vóór de "vastelaovend". 

Op vrijdagochtend hebben we gebruikelijk een eigen "vastelaoveszitting" in de hal. Ook nu geldt: geen pistolen, zwaarden, enge maskers en confetti e.d. mee naar school nemen. Deze ochtend duurt tot 12.00 uur. Om die tijd gaan álle kinderen naar huis (of naar de BSO). Er blijven géén kinderen over. 

Om 13 uur verzamelen álle kinderen van zowel OBS de Wissel als ook van BS Swentibold zich op het marktplein, van waaruit om 13.11 uur (let op de TIJD) de ‘sjoaleoptoch‘ door de straten van Born trekt om te eindigen bij het gemeenschapshuis.

Hier wordt tot 15 uur (let op de TIJD) gefeest met alle kinderen van groep 5 t/m 8.

© 2018  OBS de Wissel|powered by BasisOnline|Huisstijl door HAAY