We starten met 'een gouden week'

21-08-2017
START NIEUWE SCHOOLJAAR 2017-2018

Beste ouders en kinderen,

Het nieuwe schooljaar starten we met een gezamenlijke opening. Uiteraard zijn daar alle kinderen bij en naar we hopen ook héél veel ouders. Maandag 28 augustus verzamelen we allemaal op het schoolplein aan de zijkant van de school. De kinderen die met de fiets naar school komen verzoeken we tijdig te komen en bij aankomst gelijk hun fiets op de juiste plek te parkeren. Op deze plek op het schoolplein heten we iedereen op een ludieke manier van harte welkom op de Wissel voor het schooljaar 2017-2018.

Na afloop van dit moment lopen álle kinderen (en ouders)via de rode loper en onder de “gouden boog” door de voordeur de school binnen. Ouders zijn van harte welkom: er staat voor hen een kopje koffie/thee klaar in de hal waar we elkaar kort informeel na deze vakantie weer even kunnen ontmoeten en spreken. De kinderen gaan naar de eigen groep en starten met de “gouden week”.

De “gouden week” legt een accent op groepsvormende activiteiten; we willen vanaf dag één gaan werken aan een optimale groepsvorming passend binnen ons groepsdynamisch onderwijsconcept. De “gouden week” wordt ingezet om het goud, de leerlingen, te vormen tot een groep met een prima sfeer voor een mooi schooljaar vanuit het motto: ‘een goed begin is het halve werk’!

Tijdens deze week organiseren we – naast het uiteraard starten met het reguliere onderwijs – allerlei activiteiten met en voor de kinderen, waarbij we óók de ouders een belangrijke plek willen geven. Buiten het ‘koffie/thee-moment’ op de 1e schooldag nodigen we álle ouders uit om donderdagmiddag 31 augustus tussen 14.15 en 14.45 uur in alle groepen te komen kijken naar wat de kinderen in de eerste schooldagen hebben gedaan. We noemen dit de “nieuwjaarsborrel” waarbij er een moment is tegen 15.00 uur om samen het ‘glas’ te heffen op het nieuwe SCHOOLjaar.

Vanaf de 2e week gaan álle leerkrachten in het kader van ouderbetrokkenheid alle ouders uitnodigen voor een informeel kennismakingsgesprek daar waar mogelijk en wenselijk mét het kind. Samen zijn we verantwoordelijk voor de persoonlijke vorming en ontwikkeling van het kind en we willen dit graag ook in gezamenlijkheid starten. Verschillende onderzoeken hebben in de afgelopen jaren aangetoond dat kinderen gelukkiger zijn, hun talenten beter kunnen ontplooien en betere resultaten behalen op school als hun ouders en leerkrachten met elkaar samenwerken.

Het thema ouderbetrokkenheid zal het gehele volgende schooljaar (en volgende jaren….) centraal staan en zichtbaar worden in diverse activiteiten en al dan niet georganiseerde ontmoetingen. Denk bijvoorbeeld aan ouderplatforms in wisselende samenstellingen over diverse gezamenlijke onderwerpen en de nieuwe vorm van ouder-kindgesprekken waarmee we vanaf week 2 starten.

Wij verheugen ons nu al enorm op het nieuwe schooljaar!

Namens alle collega's

John Schulpen
Directeur
© 2018  OBS de Wissel|powered by BasisOnline|Huisstijl door HAAY